V rámci projektu Kultura prolomuje hranice KU-CA2-042 podpořeného EHP a Norskými fondy proběhne festival Romfest Skalky.

ILN
Culture Break Borders

 

ROMFEST SKALKY 2023

RomFest Skalky 2023 v Novém Jičíně zanedlouho otevře své brány, a to 22.7.2023 od 11:00.

Miimo jiné vystoupí zajímavý host z Norska:

Frode Barth Experience – A bridge between Norway and the Czech Republic.

Frode Barth je jedním z předních norských skladatelů, kytaristů a hudebních producentů.

Je mezinárodně známý pro řadu sólových alb a společných projektů s předními hudebníky různých žánrů.

Barth dostal Grammy za album “Going North” [MTG Music].
Spolupracoval se superhvězdami, jako jsou Chet Baker, Oscar Peterson, Michael Baker, Manu Katché, Arthur Maia a Toninho Horta, abychom jmenovali alespoň některé.
Barth neustále rozšiřuje možnosti kytary a svůj vlastní zvukový vesmír. Na svém kontě má více než 400 skladeb v rockové, popové, jazzové, soudobé a filmové hudbě. Působí jako sólista a pořádá workshopy v předních hudebních institucích po celém světě.
Navštěvuje také přední nahrávací studia a jeho spojení s Českou republikou je díky mezinárodně známému mimopražskému nahrávacímu studiu Sono Records. Často tam působil a poznal některé z nejlepších českých hudebníků. Právě na základě toho dal dohromady příslušnou kapelu, jejíž debut na tomto festivalu uslyšíte.
Barthova hudba má severské prvky a spočívá v improvizaci nad tématy. Barth si vybral přední české hudebníky, kteří mají náhodnou estetickou podobnost. Umělci, kteří spolu budou hrát, svým způsobem tvoří hudební most mezi Norskem a Českou republikou. Síla kapely je v tom, že všichni muzikanti jsou dobří hráči, dobří posluchači a všichni jsou spojeni s improvizací jako uměleckou formou.

Vítejte na koncertním zážitku, který je vždy jiný, protože hudba je z velké části vytvářena v daném okamžiku. Kolik hudebníků se odváží udělat totéž?

Frode Barth, elektrická kytara a elektronika
Eva Kratochvillová, zpěv
Martin Řezný, syntezátor a elektronika
Jaromír Honzák, kontrabas a elektronika
Espen Fjerdingstad, loops a kreativní zpracování zvuku

Romský festival

Frode Barth Experience – A bridge between Norway and the Czech Republic. Frode Barth is a leading Norwegian composer, guitarist and music producer. He is internationally known for a number of solo albums and collaborative projects with leading musicians in a variety of genres. Barth got Grammy for the album «Going North» [MTG Music].

He has collaborated with superstars such as Chet Baker, Oscar Peterson, Michael Baker, Manu Katché , Arthur Maia and Toninho Horta to name a few. Barth is constantly expanding the guitar’s possibilities and his own sound universe. He has a work list of more than 400 compositions in Rock, Pop, Jazz, Contemporary and Film music. He works as a soloist and gives workshops at leading music institutions around the world.

He also frequents leading recording studios and his connection to the Czech Republic is thanks to the internationally known recording studio Sono Records outside Prague. He has often worked there and gotten to know some of the best Czech musicians. It is on the basis of this that he has put together the relevant band whose debut you will hear at this festival. Barth’s music has Nordic elements and consists of improvisation over themes.

Barth has chosen leading Czech musicians who have coincidental aesthetic similarities. The artists that will be playing together in a way forms a musical bridge between Norway and the Czech Republic. The strength of the band is that all the musicians are good players, good listeners and all are connected to improvisation as an art form.

Welcome to a concert experience that is always different as the music is largely created in the moment. How many musicians dare to do the same?

Frode Barth, electric guitar and electronics

Eva Kratochvillova, vocal

Martin Rezny, synthesizer and electronics

Jaromir Honzák, double bass and electronic

Espen Fjerdingstad, pre-recorded loops and creative sound processing

 

ROMFEST SKALKY NOVÝ JIČÍN 21.7.-23.7.2023

Seznam vystupujících v rámci projektu KU-CA2-042

01. PAVEL TURČI MIRGA , Přerov
02. GIPSY FOUR BAND , Prostějov
03. DANIEL HORVÁTH , Ostrava
04. LALÍK BAND , Olomouc
05. ROMAN BAND ČAJEK , Vrbátky
06. OLYMP, Přerov
07. IMPERIO, Přerov
08. KMOTR BAND , Frýdek-Místek
09. KOTLÁROVCI GIPSY WERK , Třinec
10. DUŠAN MIRGA , Karviná
11. GIPSY JOSEF IŠTÁNEK , Napajedla
12. KLAUDIE DANIŠOVÁ , Přerov
13. GIPSY KINGS REVIVAL , Popovice