Projekty

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT KULTURA PROLOMUJE HRANICE

01.04.2022-31.03.2024

Hlavním cílem projektu je posílit podnikání romských hudebních umělců v České republice v hudebním a kulturním průmyslu a to do 31. března 2024.

Sekundárními cíli jsou:

 • zvýšit ve společnosti povědomí o romské hudební kultuře, romských hudebních umělcích a významných kulturních akcích s romskou účastí,
 • zmírnit sociální vyloučení Romů jejich zvýšeným zapojením do hudebního a kulturního průmyslu,
 • ve spolupráci s norským partnerem vyzkoušet v praxi dosah kulturní aktivity jako spojovacího prvku mezi Romy a většinovou společností v České republice,
 • získat zpětnou vazbu o práci romských hudebních umělců formou spolupráce s hudebními kritiky v České republice.

Inovace projektu spočívá ve:

 • využití technologie VR 3D 180°×180° v audiovizuálním hudebním díle,
 • samotné téma audiovizuálního hudebního díla propaguje témata související s romskou menšinou v České republice,
 • propojení živých vystoupení a audiovizuálních hudebních děl.

Hlavní aktivity jsou:

 • nová hudební audiovizuální tvorba – Culture Break Borders,
 • festival Ostrava 2023,
 • vzdělávání,
 • kritika audiovizuálních děl.

Primárními cílovými skupinami projektu budou:

 • 15 hudebních subjektů z řad romských hudebníků,
 • 15 začínajících romských hudebních umělců a 5 pokročilých romských hudebních umělců,
 • 100 účastníků semináře Kultura prolomuje hranice,
 • 7 500 diváků festivalu Ostrava 2023,
 • 4 kritici v oboru – současné umění, hudba.

Sekundárními skupinami budou:

 • široká veřejnost v České republice a v zahraničí,
 • profesionální kulturní komunita,
 • romští hudební a nehudební umělci,
 • odborníci v oblasti začleňování Romů.

Projekt má 2 partnery z České republiky a 1 partnera z Norska.

Naše sociální média:

Projekt byl podpořen grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021.

Závěrečná tisková konference

04/2024

Projekt: Kultura prolomuje hranice | Culture break borders
Realizátor: I Am The Sound s.r.o.
Číslo: KU-CA2-042
Dne: 30.04.2024
Účastníci:

 • Ing. REICHEL Maxmilián, jednatel společnosti I Am The Sound s.r.o.
 • Bc. BUBIK Markéta – projektový manažer a vedoucí tiskové konference
 • KLEMPÁR Milan – romský hudební umělec (nepřítomen ze zdravotních důvodů)
 • zástupci médií a veřejnosti

Tisková konference se konala v úterý 30.04.2024 od 15:00 h v Přerově.

Zástupci realizátora projektu byli Ing. Maxmilián Reichel a Bc. Markéta Bubik.

Projekt byl realizátorem a jednatelem společnosti Ing. Reichelem a manažerkou a vedoucí Bc. Bubik znovu stručně popsán a vysvětlena myšlenka a přínosy tohoto projektu. Bylo zmíněno 9 důležitých výstupů projektu, kterými byly:

Video záznam z konference je prezentován níže, a dále na sociálních sítích
https://www.facebook.com/iamthesoundsro
https://www.instagram.com/iamthesoundsro/
https://www.twitter.com/AgenturaO
https://www.youtube.com/@Kulturaprolomujehranice-2023/

Informace o závěrečné tiskové konferenci byly zveřejněny také na romském zpravodajském serveru Romea.cz.

V Přerově dne 10.05.2024

Zápis vyhotovil: Bc. BUBIK Markéta

Zápis schválil: Ing. REICHEL Maxmiliám

Pozvánku ke stažení najdete ZDE a zápis z realizované konference ZDE.

Diskuse partnerů projektu

04/2024

Dle náplně projektu před jeho ukončením také proběhla odborná diskuse čtyř zástupců českého partnera a zástupce norského partnera Frode Bartha. Diskuse byla zaměřená jednak na hodnocení audiovizuálních děl romských umělců vytvořených v rámci projektu, zasazeného do kontextu celého hudebního průmyslu, a jednak na obecné hodnocení průběhu realizace projektu.

Kritika audiovizuálních děl - 15 videoklipů

04/2024

Vzdělávací seminář
Inkubátor + Akcelerátor

03-04/2024

Posledním seminářem tohoto projektu byl dvoutýdenní vzdělávací seminář Inkubátor pro 15 začínajících romských hudebních umělců a Akcelerátor pro 5 romských poloprofesionálních hudebních umělců. Cílem seminářů bylo seznámit a proškolit romské hudební umělce v oblasti základů ozvučení, osvětlení, video techniky, LED projekce, PR a propagace, finančních a grantových nástrojů, uměleckého působení, kulturního managementu. Seminářů se zúčastnilo o polovinu více umělců než bylo stanoveno projektem.

Program 1. části semináře – Inkubátor – 15 romských hudebních umělců

 • Úvodní informace a představení projektu, obsah semináře, seznámení s lektory
 • Vzdělávací část na téma Ozvučení, Osvětlení, Video technika
 • Vzdělávací část na téma PR a propagace, Finanční a grantové nástroje
 • Vzdělávací část na téma Umělecký dopad, Kulturní management
 • Networking day, předávání certifikátů o absolvování semináře
 • Vzdělávací část s norským partnerem Frode Barth (online) https://frodebarth.com/

Program 2. části semináře – Akcelerátor – 5 romských hudebních umělců

 • Úvodní informace a představení projektu, obsah semináře, seznámení s lektory
 • Vzdělávací část na téma Ozvučení, Osvětlení, Video technika
 • Vzdělávací část na téma PR a propagace, Finanční a grantové nástroje
 • Vzdělávací část na téma Umělecký dopad, Kulturní management
 • Networking day, předávání certifikátů o absolvování semináře
 • Vzdělávací část s norským partnerem Frode Barth (online) https://frodebarth.com/

Kultura prolomuje hranice: Romští hudební umělci ukazují svůj talent a bojují proti předsudkům

12/2023

Původní článek: https://romea.cz/cz/kultura/kultura-prolomuje-hranice-romsti-hudebni-umelci-ukazuji-svuj-talent-a-bojuji-proti-predsudkum

Romská hudba je bohatá, rozmanitá a plná emocí. Přesto se často setkává s předsudky, neznalostí a nedoceněním. To se kromě dalšího snaží změnit projekt Kultura prolomuje hranice, který podporuje romské hudební umělce v České republice a zároveň chce zvýšit povědomí o romské hudební kultuře a významných kulturních akcích s romskou účastí a zmírnit sociální vyloučení Romů jejich zvýšeným zapojením do hudebního a kulturního průmyslu. Cílem také je, aby spolupráce Norska a ČR přinesla lepší příležitosti romských umělců zviditelnit se a prosadit se v těchto zemích.

“V rámci projektu jsme kromě jiného natočili 15 video medailonků s romskými hudebními umělci, kteří se zapojili do projektu. Mezi nimi byli například Renek Kotlár, Kmotr Band, Gipsy Duo, Kamila Richterová, Klaudie Danišová, atd. Všechna videa jsou zveřejněna na YouTube a na sociálních sítích a našich webových stránkách iamthesound.eu,” uvedla Markéta Bubik z I AM THE SOUND s.r.o.

Podle Bubik se v první fázi vybíralo z asi třiceti umělců. Z nich bylo vybráno dvacet a patnácti se pak natočili medailonky. Zhruba polovina jsou amatérští umělci, kteří teprve začínají, a zbytek jsou poloprofesionální umělci.

„Natáčení probíhala ve studiu za spolupráce s Moravia Records z Drahanovic u Olomouce. Následovala vizuální stránka, tj. natáčení videoklipů. Cílem bylo tyto nezkušené umělce vyškolit tak, aby byli schopni se na scéně lépe prosadit,” dodala Markéta Bubik.

“V projektu Kultura zbývá v příštím roce v lednu zrealizovat dva pětidenní školící semináře Inkubátor + Akcelerátor, se zaměřením na dovednosti v oblasti kulturního podnikání a umělecké a technické dovednosti pro 15 začínajících romských hudebních umělců a pětidenního akcelerátoru pro 5 romských poloprofesionálních a profesionálních hudebních umělců,” uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Markéta Bubik s tím, že jako lektor se online zúčastní norský partner projektu a zástupce partnerské společnosti Culture Break Borders, skladatel, kytarista a producent Frode Barth.

“Poté ještě v únoru proběhne Kritika, kdy v rámci této aktivity budou spolupracovat 6 hudebních kritiků z Česka a Norska, kteří budou hodnotit audiovizuální díla vzniklá v rámci projektu, a Diskuse, také ve spolupráci 6 hudebních kritiků z Česka a Norska, formou panelové diskuse,” dodala Bubik.

Celý projekt, který byl podpořen fondy EHP a Norska, skončí v březnu 2024.

Projekt Kultura prolomuje hranice chce posílit podnikání romských hudebních umělců v ČR

10/2023

Původní článek: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-kultura-prolomuje-hranice-chce-posilit-podnikani-romskych-hudebnich-9104000

Projekt Kultura prolomuje hranice chce posílit podnikání romských hudebních umělců v ČR. Kultura prolomuje hranice je projektem, který podle slov jeho manažerky Markéty Bubik má za cíl posílení povědomí o romské hudební kultuře, romských hudebních umělcích a významných kulturních akcích. Více v rozhovoru, který připravil Dušan Vágai.

Romfest Skalky

07/2023

RomFest Skalky 2023 v Novém Jičíně zanedlouho otevře své brány, a to 22.7.2023 od 11:00. Je mezinárodně známý pro řadu sólových alb a společných projektů s předními hudebníky různých žánrů. Více se dozvíte ZDE.

ROMFEST SKALKY NOVÝ JIČÍN 21.7.-23.7.2023

Seznam vystupujících v rámci projektu KU-CA2-042

01. PAVEL TURČI MIRGA , Přerov
02. GIPSY FOUR BAND , Prostějov
03. DANIEL HORVÁTH , Ostrava
04. LALÍK BAND , Olomouc
05. ROMAN BAND ČAJEK , Vrbátky
06. OLYMP, Přerov
07. IMPERIO, Přerov
08. KMOTR BAND , Frýdek-Místek
09. KOTLÁROVCI GIPSY WERK , Třinec
10. DUŠAN MIRGA , Karviná
11. GIPSY JOSEF IŠTÁNEK , Napajedla
12. KLAUDIE DANIŠOVÁ , Přerov
13. GIPSY KINGS REVIVAL , Popovice

Výroba videoklipů romských hudebních skupin a umělců

06/2023

2 souhrnné video sestřihy 15 vybraných hudebních skupin a umělců:

40-minutový sestřih

100-minutový sestřih

Videoklipy 15 vybraných romských hudebních skupin a umělců:

1. MILAN GÁBOR / PŘEROV / MALE MAN

2. DÁŠENKA A LIONEL LALÍKOVI / OLOMOUC / NOCAMI NESPÍM

3. IVANA HORVÁTHOVÁ / TŘINEC / PHEN DEVLA

4. RENEK KOTLÁR / ČESKÝ TĚŠÍN / harmonika

5. KMOTR BAND / FRÝDEK MÍSTEK / PAL AMENDE BEŠEL

6. ADAM ITZZ / PŘEROV / MOJE ZDROJE

7. KLAUDIE DANIŠOVÁ / PŘEROV / ŠUNES MAN

8. GIPSY DUO / KARVINÁ / AMARO DROM RODAS

9. GIPSY KINGS REVIVAL / PENČICE / LA FANTAZIA

10. OLYMP / PŘEROV / ŠUKAR TU SAL

11. JOSEF IŠTÁNEK / NAPAJEDLA / SAM BACHTALE

12. ROMAN MIRGA / PŘEROV / ŠUNEN MAN JAJ ROMALE

13. KAMILA RICHTEROVÁ / PŘEROV / SAR ČI KHANGERI

14. KOTLÁROVCI / TŘINEC / HELLOBABY

15. MILAN KLEMPÁR / PŘEROV / ŠAJLALALA

5 nevybraných hudebních skupin a interpretů:

 1. IMPERIO / PŘEROV
 2. PAVEL MIRGA / PŘEROV
 3. DAVID KANDRÁČ / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 4. IVANA KANDRÁČOVÁ / VSETÍN
 5. MUROVCI BAND / ZLÍN

Seminář - Využití kulturních aktivit při začleňování Romů

05/2023

Program semináře v pátek 12.05.2023 12:00 -20:00 hod. v Ostravě

 1. Úvodní informace a představení projektu
 2. Informace o výstupech projektu
 3. Návštěva City Campus Ostravské university a diskuse se zástupcem marketingového oddělení Ostravské university
 4. Exkurze v logistickém centru člena žadatele
 5. Diskuse s Josefem Stojkou, předsedou Unie Olašských Romů z.s. a členem rady vlády pro národnostní menšiny na téma kultura v oblasti inkluze v Norsku s přenosem do ČR
 6. Networking s členy Unie Olašských Romů z.s. a zástupcem Ostravské university

Program semináře v sobotu 13.05.2023 14:00 -17:00 hod. v Přerově

 1. Představení hudebního audiovizuálního díla Culture Break Borders
 2. Diskuse s účastníky semináře na téma kultura v oblasti inkluze v Norsku s přenosem do ČR v referátu lektora norského partnera Frode Bartha ze společnosti Culture Break Bordes
 3. Hudební ukázka repertoáru třech členů Asociace romských hudebních umělců v ČR 10. Diskuse

ZÁPIS Z TISKOVÉ KONFERENCE

Projekt: Culture break borders, Kultura prolomuje hranice
Žadatel: Ozvučovací agentura Serendipity s.r.o.
Číslo: KU-CA2-042
Dne: 06.09.2022

Účastníci:

 • Ing. BARAN Aleš – vedoucí projektu
 • Ing. REICHEL Maxmilián, jednatel společnosti Ozvučovací agentura s.r.o.
 • BERNÁTOVÁ Marcela – junior projektový manažer
 • Bc. BUBIK Markéta – projektový manažer a vedoucí tiskové konference
 • zástupci médií a veřejnosti

Tisková konference se konala v úterý 06.09.2022 od 13:30 h v Přerově.

Zástupci realizátora projektu byli Ing. Aleš Baran, Ing. Maxmilián Reichel, Marcela Bernátová a Bc. Markéta Bubik. Konference se zúčastnilo několik zástupců médií a veřejnosti.

Projekt byl představen nejprve v české a poté anglické verzi manažerkou Marcelou Bernátovou, viz. popis v příloze tohoto zápisu.

Poté dostal slovo jednatel Ing. Maxmilián Reichel, aby vysvětlil myšlenku tohoto projektu.

Dalším osloveným byl vedoucí projektu Ing. Aleš Baran, který popsal okolnosti, jak se svým týmem vyhledali partnerský subjekt, a jaké budou nadcházející aktivity tohoto projektu.

Zástupci médií a veřejnosti neměli k tématu žádné dotazy.

Video záznam z konference je prezentován na webových stránkách www.iamthesound.eu a sociálních sítích.

V Přerově dne 15.09.2022

Zápis vyhotovil: Bc. BUBIK Markéta

Zápis schválil: Ing. BARAN Aleš

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021093 Pořízení pultu Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím

Cílem projektu je zakoupit 1 nový digitální záznamový pult Yamaha Rivage PM7SX s příslušenstvím s novou službou mobilní záznamové studio se záznamem zvuku ve vysoké kvalitě s následnou postprodukcí, zhotovení výsledné zvukové stopy nebo celkové nahrávky v profesionální kvalitě.

Na daný projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU.