Projekty

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT POSÍLENÍ KAPACITY ASOCIACE ROMSKÝCH HUDEBNÍCH UMĚLCŮ V ČR

01.03.2022-28.02.2023

Cílem projektu je posílit kapacity našeho podniku a zároveň kapacity jeho členů. Tohoto cíle bude dosaženo do 28. února 2023:

 • mediální zviditelnění našeho podniku a jeho 13 členů na domácí i zahraniční hudební scéně,
 • profesionalizace odborných a manažerských služeb 3 zaměstnanců a 2 zástupců našeho podniku a 13 romských hudebních skupin,
 • navázání mezinárodní spolupráce s norským partnerem v oblasti hudby a přenos mezinárodních zkušeností.

Projekt má 1 partnera z Norska a 2 partnery z České republiky. V rámci projektu bude realizováno 5 projektových aktivit: medializace sdružení a jeho členů, management v kultuře, mezinárodní spolupráce a výměna know-how, management a publicita.

Cílovými skupinami jsou:

 • primárně 3 zaměstnanci sdružení a 13 romských hudebních sdružení,
 • sekundárně široká veřejnost v ČR i v zahraničí,
 • odborná kulturní veřejnost a romští hudební a nehudební umělci (nečlenové sdružení).

Výstupy projektu:

 • 9 videoklipů,
 • online konzultace s norským partnerem, koučink, přednášky a workshop,
 • účast sdružení a vybraných členů v zahraničí v Norsku na festivalu.

Inovativnost projektu spočívá v tom, že náš podnik na jedné straně sdružuje odborníky z oblasti PR, reklamy, grantového a dotačního poradenství, financí, propagace hudby, pořádání kulturních akcí apod. se zájmem o profesionalizaci romských hudebních umělců, a na straně druhé romské hudební umělce, kteří si k těmto odborníkům většinou cestu nenajdou a potřebují služby těchto odborníků pro rozvoj svých kulturních aktivit.

Projekt budeme realizovat v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a konkrétně v Norsku:

Aktivita č. 1 (Medializace spolků a jejich členů) v Olomouckém kraji

Aktivita č. 2 (Management v kultuře) v Moravskoslezském kraji

Aktivita č. 3 (Mezinárodní spolupráce a výměna know-how) na území Norska a Olomouckého kraje. Působnost Asociace romských hudebních umělců v ČR, z.s. bude na celém území České republiky.

EHP A NORSKÉ FONDY - PROJEKT KULTURA PROLOMUJE HRANICE

01.04.2022-31.03.2024

Hlavním cílem projektu je posílit podnikání romských hudebních umělců v České republice v hudebním a kulturním průmyslu a to do 31. března 2024.

Sekundárními cíli jsou:

 • zvýšit ve společnosti povědomí o romské hudební kultuře, romských hudebních umělcích a významných kulturních akcích s romskou účastí,
 • zmírnit sociální vyloučení Romů jejich zvýšeným zapojením do hudebního a kulturního průmyslu,
 • ve spolupráci s norským partnerem vyzkoušet v praxi dosah kulturní aktivity jako spojovacího prvku mezi Romy a většinovou společností v České republice,
 • získat zpětnou vazbu o práci romských hudebních umělců formou spolupráce s hudebními kritiky v České republice.

Inovace projektu spočívá ve:

 • využití technologie VR 3D 180°×180° v audiovizuálním hudebním díle,
 • samotné téma audiovizuálního hudebního díla propaguje témata související s romskou menšinou v České republice,
 • propojení živých vystoupení a audiovizuálních hudebních děl.

Hlavní aktivity jsou:

 • nová hudební audiovizuální tvorba – Culture Break Borders,
 • festival Ostrava 2023,
 • vzdělávání,
 • kritika audiovizuálních děl.

Primárními cílovými skupinami projektu budou:

 • 15 hudebních subjektů z řad romských hudebníků,
 • 15 začínajících romských hudebních umělců a 5 pokročilých romských hudebních umělců,
 • 100 účastníků semináře Kultura prolomuje hranice,
 • 7 500 diváků festivalu Ostrava 2023,
 • 4 kritici v oboru – současné umění, hudba.

Sekundárními skupinami budou:

 • široká veřejnost v České republice a v zahraničí,
 • profesionální kulturní komunita,
 • romští hudební a nehudební umělci,
 • odborníci v oblasti začleňování Romů.

Projekt má 2 partnery z České republiky a 1 partnera z Norska.

Projekt byl podpořen grantovou podporou Fondy EHP a Norska 2014 a 2021.

EEA and Norway grants